OWOCE W SZKOLE

 PROGRAM "OWOCE W SZKOLE"

         Istotnym polem działania firmy jest zapewnienie szerokiego dostępu do świeżych owoców, warzyw oraz soku, bogatego we wszystkie potrzebne dla organizmu składniki odżywcze -  zwłaszcza dzieciom. Dlatego też nasza firma z dumą wspiera programy unijne, skierowane do szkół.  Od 3 lat z powodzeniem dostarczamy wszystkie te produkty do ponad 100 szkół w województwie Lubelskim, Mazowieckim i Świętokrzyskim.

W tym miejscu zapraszamy do kontaktu wszystkie szkoły zainteresowane uczestnictwem w programie oraz współpracą z firmą BioGrim. Zgłoszenia oraz dodatkowe zapytania można kierować na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

 

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owocówi warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

  • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
  • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
  • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

(Źródło: Materiały zaczerpnięte ze strony programu "Owoce w szkole" )


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu
www.owocewszkole.org